TRANG CHỦ

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH

BÀI VIẾT

QUY ĐỊNH

LIÊN HỆ

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN TOÀN THỂ

 

TT

Nội dung

Phụ trách

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

1

Đón tiếp Đại biểu, khách mời. Hướng dẫn kết nối, ổn định đường truyền trực tuyến.

Ban Tổ chức

07h00 – 07h20

 

2

Giới thiệu Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Ban Tổ chức

07h20-07h35

Phát Video

3

Giới thiệu Đại biểu, khách mời chuyên gia tham dự Hội thảo

Ban Tổ chức

07h35-07h45

 

4

Phát biểu khai mạc.

TS. Trần Hoàng Long

Hiệu trưởng UNETI

07h45-07h55

 

5

Phát biểu chào mừng Hội thảo

Đại diện Lãnh đạo cấp trên dự HT

07h55-08h10

 

6

Phát biểu chỉ đạo và Báo cáo phiên toàn thể 1.

"Xây dựng chính sách thúc đẩy phát triển KHKT và kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững"

Mr. Trần Việt Hòa

Vụ trưởng Vụ KH&CN, BCT

08h10-08h25

 

7

Báo cáo phiên toàn thể 2.

"Một số giải pháp thúc đẩy phát triển KHCN và STKN đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN"

TS. Phạm Thị Thu Hoài

Chủ tịch HĐT

ĐHKTKTCN

08h25-08h40

 

8

Nghỉ giải lao, chuyển sang phòng họp các Tiểu ban chuyên môn

 

08h40-08h45

 

 

9

- Tiểu ban chuyên môn 1: Lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ và Giáo dục

Đoàn chủ tọa Tiểu ban chuyên môn 1

08h45-11h25

 

- Tiểu ban chuyên môn 2: Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, Kinh doanh và Quản lý

Đoàn chủ tọa Tiểu ban chuyên môn 2

08h45-11h25

 

10

Nghỉ giải lao, chuyển về phòng Hội thảo chính

 

11h25-11h30

 

11

Báo cáo phiên toàn thể 3.

"Đánh giá Tiểu ban chuyên môn 1"

GS.TSKH. Bành Tiến Long

11h30-11h40

 

12

Báo cáo phiên toàn thể 4.

"Đánh giá Tiểu ban chuyên môn 2"

GS.TS. Trần Thọ Đạt

11h40-11h50

 

13

Bế mạc Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

Hiệu trưởng TNUT

11h50-12h00

 

 

II. CHƯƠNG TRÌNH TIỂU BAN CHUYÊN MÔN 1

 

LĨNH VỰC KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC

 

TT

Tên báo cáo

Tác giả

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

 

Đoàn chủ tọa điều hành phần báo cáo và thảo luận

- GS.TSKH. Bành Tiến Long (Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT) – Trưởng tiểu ban chuyên môn 1, Trưởng Đoàn chủ tọa

- PGS.TS. Vũ Ngọc Pi (Phó Hiệu trưởng – ĐH Kỹ thuật CN)

- TS. Phạm Thị Thu Hoài (Chủ tịch HĐT – ĐH KTKTCN)

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chiều sâu thấm tôi khi tôi vật liệu 9XC bằng laser ND:YAG

GS.TS. Nguyễn Đức Toàn

TS. Trần Xuân Thái

TS. Nguyễn Thành Huân

08h45-09h05

 

2

Thiết kế bộ điều khiển vị trí cho hệ Servo điện - thủy lực sử dụng Logic mờ.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tiềm

GS.TS. Lê Hùng Lân

09h05-09h25

 

3

Điều chế CMS-OOK cho hệ thống thu phát RF ứng dụng trong mạng cảm biến không dây công suất thấp

TS. Nguyễn Văn Trung

ThS. Nguyễn Mai Anh

ThS. Nguyễn Phương Anh

09h25-09h45

 

4

Phân cụm bán giám sát mờ với thông tin không tin cậy: Một số tiếp cận mới

ThS. Phùng Thế Huân

ThS. Hoàng Thị Cành

TS. Vũ Đức Thái

TS. Phạm Huy Thông

09h45-10h05

 

5

Effects of stearic acid coating on the dispersion of zeolite 4A in PE matrix

TS. Phạm Thị Thu Hà

TS. N.T. Tùng

TS. N.T. Đức

TS. P.T. Trang

TS. T.Đ. Toàn

10h05-10h25

 

6

Xây dựng qui định mã hóa hoạt động lao động chuẩn bị may

PGS.TS. Phan Thanh Thảo

Ngụy Thị Thu Uyên

10h25-10h45

 

7

Giảng dạy tiếng anh không chuyên ở đại học: điểm đầu hay điểm tiếp nối?

ThS.Nguyễn Thị Hồng Hà

ThS.Hoàng Thị Minh Lý

10h45-11h05

 

8

Ứng dụng phương pháp điện khí tương đương trong tính toán thiết kế hệ đo khí nén để đo mòn đá nhằm nâng cao hiệu quả quá trình mài và bảo vệ môi trường

PGS.TS. Vũ Toàn Thắng

TS. Nguyễn Anh Tuấn

ThS. Phan Trọng Đức

11h05-11h25

 

 

III. CHƯƠNG TRÌNH TIỂU BAN CHUYÊN MÔN 2

 

LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI, KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

 

TT

Tên báo cáo

Tác giả

Thời gian

thực hiện

Ghi chú

 

- Đoàn chủ tọa điều hành phần báo cáo và thảo luận

+ GS.TS. Trần Thọ Đạt (Nguyên Hiệu trưởng, Nguyên Chủ tịch HĐT ĐHKTQD) – Trưởng tiểu ban chuyên môn 2, Trưởng đoàn chủ tọa

+ PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ (Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT; Thành viên HĐT)

+ TS. Trần Đức Cân (Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KTKTCN)

1

Phát triển lĩnh vực Kế toán ở Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

TS. Nguyễn Ngọc Khương

PGS.TS.Ngô Thị Thu Hồng

TS. Ngô Văn Lượng

08h45-09h05

 

2

Issues related to the spread of Phvs, Evs and FCVs

Prof. Dr EIKO TOMIYAMA

09h05-09h25

 

3

Thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam: hướng tới sự phát triển bền vững và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

PGS.TS Phan Thế Công TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

09h25-09h45

 

4

Tác động của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đến chuyển dịch dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

PGS. TS. Hà Văn Sự

PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy

ThS. Lê Nguyễn Diệu Anh

09h45-10h05

 

5

Hoạt động đổi mới, sáng tạo công nghệ của doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

TS. Trịnh Minh Tâm

TS. Lê Thị Kim Chi

10h05-10h25

 

6

Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong ứng dụng những thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

PGS.TS. Vũ Quang Vinh

ThS Nguyễn Thị Minh

10h25-10h45

 

7

Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại Việt Nam đối với lĩnh vực năng lượng bền vững - Năng lượng Tái tạo

TS. Đặng Hương Giang

ThS. Phạm Thị Ngoan

10h45-11h05

 

8

Phân tích hiệu quả Kinh doanh phục vụ Quản trị Doanh nghiệp với mục tiêu phát triển bền vững tại các Doanh nghiệp Nhựa niêm yết ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

TS. Nguyễn Hồng Anh

NCS Phạm Thị Thùy Vân

11h05-11h25

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO